GAIA: Geweld Analyse, een Integrale Aanpak

GAIA is een methodiek voor het in kaart brengen van (bijna) geweldsincidenten. In een workshop waarbij verschillende medewerkers uit de organisatie aanwezig zijn, kijkt u samen naar het verloop van een incident. Wat zijn de risicofactoren die agressie kunnen veroorzaken. In de methodiek wordt gekeken naar de rol van werkprocessen bij het ontstaan van incidenten. Hoe kan de dienstverlening worden aangepast om incidenten te voorkomen. GAIA richt zich, in tegenstelling tot andere methodieken, niet alleen op de de-escalatie en nazorg, maar juist ook op het voorkómen van agressie (primaire preventie).GAIA is primair bedoeld voor dienstverlenende organisaties, waarbij het contact met cliënten centraal staat.
GAIA is ontwikkeld door TNO.

Een GAIA- workshop
Het in kaart brengen van een (bijna) geweldsincident vindt plaats tijdens een workshop. Het doel van de GAIA-workshop is dat de deelnemers inzicht krijgen in de toedracht van het (bijna)incident. Vervolgens kunnen maatregelen worden benoemd om nieuwe incidenten te voorkomen. De gewenste deelnemers aan de workshop zijn: de verantwoordelijke voor het agressiebeleid in de organisatie, een directielid/lijnmanager, de direct leidinggevende van het slachtoffer, een HR-medewerker, een medewerker die in de OR zit. De directbetrokkene, het slachtoffer, is niet bij de workshop aanwezig.
- De workshop duurt 1 dagdeel
- De workshop wordt geleid door een GAIA-consultant
- De GAIA-consultant maakt een eindrapportage van de workshop
Hier vindt u een overzicht van gekwalificeerde GAIA-consultants.

Terug naar home